Brogård Lägenhetshotell

Adress: Box 3063, 750 03 Uppsala
Telefon: 018 - 36 10 17
E-post: info@brogardlagenhetshotell.se

Vägbeskrivning: 10 km från Uppsala centrum, väg 282 mot Funbo,
sväng vänster efter järnvägskorsningen Gunsta.
Brogård ligger
sedan efter 800 meter på höger sida.
sidfot